Ideovo o nás

Celostná psychoterapia, berieme do úvahy nielen psychické ale aj Vaše telesné problémy. Logo a obsah služieb boli jasné hneď od začiatku. Myšlienka zariadenia sa utvárala v roku 2007.  Hlavným motívom bolo poskytovanie holistickej liečby  rôznych terapeutických prístupov, nakoľko každý  terapeutický prístup je rovnako významný a jedinečný. Kladieme dôraz na celoživotné vzdelávanie terapeutov, dodržiavanie etického kódexu a posúvania sa v pred “v rytme  doby”. Je nemožné venovať pozornosť len jednému smeru a taktiež je nutné voliť vhodný prienik medzi západným a východným myslením, ako aj medzi západnou a východnou medicínou. Každý človek je jedinečná a neopakovateľná individualita a potrebuje svoj prístup, niekto potrebuje klasického lekára iný zase homeopatiu pod vedením skúseného lekára. Logo vzniklo na základe predstavy, vyjadrenia a spojenia práce s ľudskou “psyché”. Pyramída znázorňuje  ”proces liečby a liečebného nástroja”, pričom na špici sa nachádza tmavo-modro-fialovo-indigová farba, ktorá je taktiež výrazne liečivá. Fialová farba  pôsobí na pokoj mysle, navodzuje vnútorný pokoj. (Fialová je vhodná pri bolestiach hlavy, migrénach, nervovom vyčerpaní, nespavosti, lieči komplexne celé telo). Tmavo-modrá znázorňuje nekonečné možnosti, empatiu, ochranu, dôveru a iné. (Tmavo-modrá pôsobí na duševnú silu a všetky zmyslové orgány).  Treba spomenúť, že všetky farby, ktoré sú znázornené v pyramíde, sú rovnako dôležité pre človeka a majú svoj osobitý význam.

Slovo “Thera pochádza pôv. z latinského slova a označuje – Zem,  ale vychádzali sme aj z anglického slova  therapy v skrátenej verzii  (thera – je z historického hľadiska označované aj v iných významoch) a “medik”- medicínske – znázorňuje pre nás niečo stabilné, pevné, so skúsenosťou,  praxou  overené a  využívané v liečebnej psychologickej praxi.  Farby taktiež odrážajú a vyjadrujú zákonitosti prírody piatich elementov, ale aj farebnú dúhu. Ide o spojenie empatického, humánneho, nedirektívneho a overeného spôsobu terapie rešpektujúcej prirodzenú individualitu človeka. Taktiež berieme do úvahy spôsob a dlhoročnú tradíciu starovekej Indickej a Čínskej alternatívnej medicíny, homeopatie, fytoterapie-  nielen ako liečebného nástroja,  ale aj dobrej prevencie, spôsob správnej životosprávy, vnútornej rovnováhy a harmónie.

- As Seen On -

Dr. Lucia Mrázková

Ahoj, volám sa Lucia, rada ťa poznávam!

Zakladateľka, v súčasnej dobe sa venuje vedeniu spoločnosti a projektom  aj mimoeurópskeho charakteru.  Licencovaná na výkon psychoterapeutickej praxe, zapísaná v zozname psychoterapeutov 2008, (akreditované dlhodobé psychoterapeutické vzdelanie: PCA:  2002- 2008), individuálna, skupinová terapia (certifikáty: Trenčín- Autogénny tréning, p. relaxácie, hypnoterapia ), nácvik AT tréningu, ďalej nácvik jogovej svalovej relaxácie, progresívna svalová relaxácia E. Jacobsona. Venuje sa najmä: úzkostiam, depresiám  a psychotraume, EMDR terapia pod supervíziou (SIPE, Trenčín 2012/2013) a iné. 

Univ. prof. doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., MBA

Ahoj, volám sa Anton, rád ťa poznávam!

Vzdelanie:

Odbor vzdelania: Ekonomika, manažment Titul: Ing. MBA

Vysoká škola ekonomická, Fakulta riadenia, Katedra ASR, odbor Automatizované systémy riadenia v ekonomike, September 1979 – Jún 1983

Ing. v odbore Automatizované systémy riadenia

Odbor vzdelania: Technológia vzdelávania  Titul: PhD.

UKF NITRA PEDAGOGICKÁ FAKULTA,

UKF Nitra Pedagogická fakulta, Nitra

Nitra, Slovenská republika

Marec 2000 – Marec 2007

PhD. v odbore Technológia vo vzdelávaní

Odbor vzdelania: Sociálna práca    Titul: doc., univ. Prof.

Sociálna práca –  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Jún 2012 – doc. V  odbore Sociálna práca

Jún 2019 – Univ. Prof.. V  odbore Sociálna práca

Celoštátne platné certifikáty:

FINANČNÁ KONTROLA

Inštitút verejnej správy Bratislava

Január 2003 – November 2003 Finančná kontrola, Celoštátny certifikát

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

UKF Nitra, Pedagogická fakulta, September 2005 – Jún 2007

Absolvent Doplňujúceho pedagogického štúdia na UKF Nitra,

Pedagogická fakulta, oprávnenie na učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných

odborných školách

SUPERVÍZIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

Business & Management Consulting s.r.o., Slowackého 5/A 821 04 Bratislava

Október 2020 – November 2021 Číslo osvedčenia : 2021101

Oprávnenie na výkon funkcie supervízora v pomáhajúcich profesiách

PhDr. Zlatica Doktorov, MBA

Ahoj, volám sa Zlatica, rada ťa poznávam!

Vzdelanie:

Odbor vzdelania: Sociálna práca Titul: Bc., Mgr., PhDr.

Sociálna práca –  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Jún 2012 – Bc. V  odbore Sociálna práca

Jún 2014 – Mgr. V  odbore Sociálna práca

December 2022 – PhDr. V  odbore Sociálna práca

Odbor vzdelania: Ekonomika, manažment Titul: MBA

Business & Management Consulting s.r.o., Slowackého 5/A 821 04 Bratislava 

Jún 2022

Celoštátne platné certifikáty

SUPERVÍZIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH 

Business & Management Consulting s.r.o., Slowackého 5/A 821 04 Bratislava 

Október 2020 – November 2021 Číslo osvedčenia : 2022067

Oprávnenie na výkon funkcie supervízora v pomáhajúcich profesiách

(Visited 135 times, 1 visits today)