Koučing

Koučing / Coaching je spôsob rozvoja schopností a zručností jednotlivcov, párov, skupín, zamestnancov i manažérov.

Koučovanie je posilňovanie potenciálu a výkonu človeka, ktoré sa uskutočňuje v praxi. Pomáha premeniť vedomosti človeka na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v osobnom i profesnom živote. Objavte obrovské možnosti jeho využitia. Hľadáte riešenie vo Vašom osobnom, pracovnom či vzťahovom živote ? neviete si dať rady ? Hľadáte odpovede na svoje otázky ? Chcete vyriešiť problém a neviete ako na to ? Máme pre Vás riešenie formou odborného  koučingu a poradenstva.

Kedy je účinný koučing ?

Firmy a jednotlivci volia koučing v prípadoch, keď je pred zamestnanca postavená výzva; povýšenie do vysokej funkcie, zodpovednosť za zásadný projekt (napr. fúzia, uvedenie produktu na trh a pod.), zvládnutie mimoriadnej úlohy či splnenie významného cieľa (podstatné zvýšenie výkonnosti tímu a pod.). Ku koučingu pristupujú tiež v prípade, keď bola pri hodnotení identifikovaná zásadná rozvojová potreba (zvládanie stresu, riešenie konfliktov, komunikácia s tímom, sebaovládanie a pod.). V poslednom čase sa koučing využíva aj ako cenný benefit pre kľúčových zamestnancov, keď je využívaný pri riešení otázok ako rovnováha medzi prácou a súkromím, rozvoj sebadôvery, kariérny rozvoj vo firme, , posilnenie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície a pod. Koučing tak napomáha posilňovať pocity spokojnosti a lojality pracovníkov.

Témy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
(Visited 34 times, 1 visits today)