Rétorika – Rečový prejav

Nezaradené
Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Kurz zameraný na rozvoj rečového a hlasového prejavu.

Účastníci kurzu sa dozvedia o svojich nedostatkoch, alebo prednostiach v rétorike a dostanú návod ako odstrániť prípadné nedostatky a ako na sebe pracovať.

Kurz by tak mohol položiť základy na vypestovanie rečovo – komunikatívnych spôsobilosti, ktoré sú v súčasnosti dôležitým predpokladom pre vykonávanie rôznych povolaní (právnik, učiteľ, obchodník, bankár, riadiaci pracovník …).

Tento kurz ako celok by mohol dopomôcť absolventom ku zvukovo (hlasovo), ortoepicky (správny výslovnosť), ale aj formálne (neverbálny prejav) korektnej forme prezentácie. Len správnou prezentáciou (nielen po obsahovej stránke) si komunikátor získava uznanie. Osvojením si základných pravidiel rétoriky získajú účastníci kurzu istotu, že ich prejav nebude pôsobiť rušivo.

(Visited 27 times, 1 visits today)
Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

  • Analýza aktuálneho rečového prejavu každého z adeptov resp. účastníkov kurzu.
  • Vyhotovenie zvukového záznamu aktuálneho prejavu účastníka kurzu na vybranú tému
  • Analyzuje najzákladnejšie problémy vo verbálnom aj neverbálnom prejave
  • Najčastejšie chyby v rétorike (príp. v komunikačnom dialógu)

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia